Z historie školy

Trocha z historie

První zmínka o mateřské škole se datuje ke školnímu roku 1963/1964. V té době byly třídy umístěny v Pačejově vsi na faře a ve Velešicích v Sadu míru. Do Velešic chodily místní děti a děti z Týřovic. Vzhledem k tomu, že zde nebyla kuchyně, nosily si s sebou jídlo na celý den. Na následujících úpravách vnitřních a venkovních prostor se podíleli rodiče dětí. Např. vybudovali toalety a umyvadla, do té doby chodily děti na suchý záchod.

Ve školním roce 1972/1973 základní škola uvolnila pro potřeby mateřské školy další třídu. Zároveň byly zbudovány 3 plechové domečky, ve kterých měly děti hračky na písek, kuchyňku, kočárky a koloběžky.

V těchto letech se děti z MŠ zúčastňovaly různých akcí, mezi které patřily oslavy MDŽ, maškarní. Tyto oslavy se konaly převážně v hostinci v Olšanech nebo na sále u Vaněčků v Pačejově vsi. Peníze, které se na těchto akcích získaly, byly použity k pokrytí nákladů na výlety pro děti z MŠ. Děti cestovaly do Plzně do Zoo, do Prahy, na zámek Kozel. Část peněz byla použita na hračky či pomůcky.

V tomto období se dětem navštěvujícím mateřskou školu podával rybí tuk, vitamín C a děti se pravidelně ozařovaly horským sluncem.

Ve školním roce 1976/1977 chodilo do MŠ nejvíce dětí a to 65. V té době mělo nad školkou patronát myslivecké sdružení, které dětem mimo jiné finančně přispívalo na dárky k vánocům a na pomůcky.

V roce 1981 se začíná s výstavbou nové MŠ v Pačejově nádraží. Nová školka se stavěla 3 roky v akci Z. V prosinci 1981 bylo zjištěno, že jsou vadné stropní panely, které se musely opravit, což znamenalo, že se část dětí z Pačejova vsi, Velešic a Týřovic musela vrátit zpět na faru do Pačejova. Zbylé děti byly umístěny do provozní budovy MŠ a do podkrovní místnosti nad kuchyní. V březnu 1983 byl dán do provozu jeden pavilon, do kterého chodily všechny děti a koncem školního roku byl uveden do provozu i druhý pavilon. Od té doby byly děti v MŠ rozděleny vždy do dvou tříd.

Během školního roku 1984/1985 byla vybudována koloběžková dráha a začalo se s budováním sauny.

V roce 1985/1986 bylo zrušeno stravování dětí v jídelně a děti se začaly stravovat na třídách.

Následující školní rok byla zprovozněna sauna, která byla využívána jedenkrát týdně.

V roce 1993/1994 se začalo poprvé vybírat školné.

Ve školním roce 2000/2001 navštěvovalo školku nejméně dětí, a proto byla v provozu pouze jedna třída. Od dalšího školního roku byla školka opět dvoutřídní.

1. 1. 2003 se mateřská škola stává příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a začíná podnikat v hostinské činnosti. Od tohoto roku se poprvé začíná pracovat podle RVP PV a byl vypracován Školní vzdělávací program.

V roce 2007/2008 se ve školní kuchyni mateřské školy vaří i pro děti ze základní školy z důvodu rekonstrukce jejich školní jídelny.

V letech 2008/2009 bylo na třídách pořízeno nové osvětlení, 2014/2015 proběhlo zateplení školky, výměna oken a nová fasáda, na které se objevuje motiv bublin, které jsou v současnosti poznávacím znamením naší školky. Ve školním roce 2015/2016 byla pořízena nová střecha na školní kuchyni. Od roku 2017 se celý objekt mateřské školy vytápí tepelnými čerpadly. V roce 2019 bylo vybudováno moderní dopravní hřiště, které mohou využívat i okolní mateřské školy v rámci spolupráce s MAS Pošumaví.

Na zahradě MŠ jsou umístěny nejrůznější herní prvky – domeček se skluzavkou, kolotoč, houpadla, xylofon, meteostanice, pískoviště, pocitový chodník.

Provoz mateřské školy býval obvykle mezi 6:00 hod a 15:30 hod. V některých letech na přání rodičů byl provoz od 6:50 hod do 17:10 hod. Od školního roku 2022/2023 je provoz od 6:00 do 16:00 hod.

Zvláštností naší mateřské školy bylo, že většina dětí do školy dojížděla i odjížděla autobusem. Učitelky děti k od autobusů přiváděly i je k nim odváděly. MŠ navštěvovaly děti z 15 okolních vesnic (Týřovice, Velešice, Břežany, Neprochovy, Strážovice, Kvášňovice, Olšany, Loužná, Nehodív, Kovčín, Těchonice, Myslív, Maňovice, Jetenovice, Pačejov ves). Od školního roku 2022/2023 byla tato tradice zrušena.