Třídy

Charakteristika tříd:

Děti jsou do tříd rozděleny podle věku:

Třída "Broučci": děti ve věku 2- 4 roky.

Paní učitelky: Bc. Štípková Jana

                       Bělochová Kateřina 

Třída "Motýlci": děti ve věku 4 - 6 let.

Paní učitelky: Bc. Čížková Zdeňka

                       Bc. Hlaváčová Alena 


Na obou třídách je zajištěn celodenní provoz.

Vzdělávání na třídách se neuskutečňuje pouze při řízených činnostech, ale probíhá v průběhu celého dne. Každá třída si na základě společného ŠVP vypracovává svůj TVP.